بهترین دبیران زبان انگلیسی

پیدا کردن نام   دبیران  برتر ایران در هر درس کار بسیار دشواری است. ما در فروم دبیران برند ایران، از همکاران خود خواستیم در هر درس بهترین ها را انتخاب کنند، البته افرادی که به عنوان کاندیدای اولیه معرفی شدند از اساتیدی بودند که یا در موسسات معتبر کتاب نوشته اند یا در موسسات معتبر …
ادامه ی نوشته بهترین دبیران زبان انگلیسی

چگونه بهترین معلم خصوصی شویم

به عنوان یک معلم، اولین درس شما با هر دانش آموز در پی ریزی پایه های یک رابطه مستمر و تنظیم دستور کار جلسات آینده بسیار مهم است. اکثر معلمان می دانند که اولین درس شما با یک کلاس جدید در تنظیم انتظارات رفتاری شما و اشتیاق کلاس شما حیاتی است. شهریه یک به یک …
ادامه ی نوشته چگونه بهترین معلم خصوصی شویم