چگونه بهترین معلم خصوصی شویم

به عنوان یک معلم، اولین درس شما با هر دانش آموز در پی ریزی پایه های یک رابطه مستمر و تنظیم دستور کار جلسات آینده بسیار مهم است. اکثر معلمان می دانند که اولین درس شما با یک کلاس جدید در تنظیم انتظارات رفتاری شما و اشتیاق کلاس شما حیاتی است. شهریه یک به یک …
ادامه ی نوشته چگونه بهترین معلم خصوصی شویم