سیاست مرجوعی و عودت

با توجه به اینکه برای تهیه و تولید محصولات و خدمات آموزشی،هزینه های مادی و معنوی بسیار زیادی انجام گردیده تا محصولی با کیفیت در اختیار شما قرار بگیرد،بنابراین پس از خرید هرکدام از محصولات به هیچ عنوان عودت وجهی انجام خواهد گردید.اگر نیاز به توضیحات تکمیلی در خصوص محصولات داشتید با شماره پشتیبانی ما در تماس باشید