دوره های آموزشی

راهنما

در آموزشگاه دارکوب دوره های آموزشی، همزمان به صورت آنلاین و حضوری برگزار می شوند.

دوره ها دارای حالت های زیر می باشند :

جدید : دوره هایی هستند که به زودی برگزار خواهند شد، شما می توانید در این دوره ها شرکت نمایید.

در حال برگزاری : دوره هایی هستند که در حال برگزاری می باشند و ممکن است چند جلسه از شروع آنها گذشته باشد شما می توانید در صورت تمایل، در این دوره ها شرکت نمایید. زیرا فیلم آموزشی جلسات گذشته نیز برای شما قابل دسترسی هستند.

برگزار شده : دوره هایی هستند که به اتمام رسیده اند. شما می توانید در صورت تمایل فیلم آموزشی این دوره ها را خریداری نمایید برای خرید فیلم آموزشی دوره های برگزار شده، بر روی آنها کلیک نمایید.